Buradasınız

Öğrenime Devam Ederken Sunulan Burslar

Üniversitemizde verilmekte olan burslar, her yıl Üniversite Yönetimi ve Burs Komitesi tarafından değerlendirilerek; yeni kontenjan, kapsam, koşul ve sayılar saptanabilir. Her akademik yılın sonunda, belirlenen başarı seviyesini sağlamış öğrencilere çeşitli kapsamlarda burs olanakları sunulmaktadır.

Sakıp Sabancı Teşvik Bursu:
Sakıp Sabancı Teşvik Bursunu, Mütevelli Heyeti her yıl değerlendirerek, yeni kontenjan, kapsam ve koşullar saptayabilir. Yıllık öğrenim ücretinin %100, %50 ya da %25’ini kapsayan “Sakıp Sabancı Teşvik Bursu”, 2017-2018 akademik yılı için “akademik başarı” nedeniyle toplam 85 lisans öğrencisine verilecektir. Ayrıca ihtiyaç sahibi ve başarılı lisans öğrencilerine de sınırlı kontenjan dahilinde “Sakıp Sabancı Teşvik Bursu”ndan yararlanma olanağı sağlanacaktır.

Dilek Sabancı Bursu:
Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen ve gerekli başarı koşullarını sağlayan 5 öğrencinin yıllık öğrenim ücretinin %100’ünü kapsayan burs, başvuru olmaksızın “akademik başarı” nedeni ile verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının en az 2.50 olması koşulu ile bursu mezuniyetine kadar devam eder.

Hacı Sabancı Bursu:
Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinden; birinci sınıftan ikinci sınıfa geçişte genel not ortalaması en az 3.50 olan ve ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında en yüksek genel not ortalamasını sağlayan bir öğrenciye verilir. Öğrencinin disiplin cezası almaması, normal öğrenim süresi içinde olması ve her yıl genel not ortalamasının en az 2.50 olması koşulu ile bursu mezuniyetine kadar devam eder. Burs, öğrenim ücreti ve dört kişilik odada yurt ücretinden muafiyet ile yıllık 500 TL'ye kadar kitap desteği ve 9 ay boyunca aylık 400 TL nakit ödemeyi kapsar.

Tenzile Erdoğan Bursu:
Sabancı Üniversitesi lisans programı 2.sınıfında öğrenim görecek, genel not ortalaması en az 2.50 olan, tercihen İstanbul dışından gelen ve Yönetim Bilimleri programına kayıtlı olan öğrenciler arasından, ihtiyaç sahibi 1 kız öğrenciye mezuniyetine kadar “Tenzile Erdoğan Bursu” verilecektir (Genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmesi durumunda öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir). Tenzile Erdoğan Bursu yıllık öğrenim ile, 2 kişilik yurt ücretinden muafiyet ve 9 ay süreyle ayda 700 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır.

Tuluğ Gokcetin Bursu:
Bu burs 2006 yılında kaybettiğimiz sevgili öğrencimiz "Tüluğ Gökçetin" anısına ailesi tarafından verilmektedir. Sabancı Üniversitesi lisans programı 2. sınıfında öğrenim görecek, genel not ortalaması en az 2.50 olan, ihtiyaç sahibi 1 öğrenciye mezuniyetine kadar “Tüluğ Gökçetin Bursu” verilecektir (Genel not ortalamasının 2.50’nin altına düşmesi durumunda öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir). Tüluğ Gökçetin Bursu yıllık öğrenim ücretinin yarısındanmuafiyeti ve 9 ay süreyle ayda 500 TL nakit ödemeyi kapsamaktadır.

Ayşe (Gül) Aktaş Bursu:
Bu burs; annesinin adını Sabancı Üniversitesi’nde yaşatmak isteyen bir bağışçı tarafından verilmektedir. Sabancı Üniversitesi lisans programı 1.sınıfı tamamlamış ve genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler arasından, Burs Komitesince belirlenen ihtiyaç sahibi 1 kız öğrenciye normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyetine kadar “Ayşe (Gül) Aktaş Bursu” verilecektir. (GNO 2.50’nin altına düşmesi durumunda öğrencinin burs durumu tekrar değerlendirilecektir). Ayşe (Gül) Aktaş Bursu; yıllık öğrenim ücretinden muafiyet ve 4 kişilik yurt muafiyetini kapsamaktadır.

Deloitte Eğitim Vakfı (DEVAK) Bursu:
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans programlarına yeni yerleşen burssuz ya da kısmi burslu öğrenciler arasından, ilgili kurum tarafından belirlenecek kontenjan dahilindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere “Deloitte Eğitim Vakfı Bursu” verilmektedir. DEVAK bursu, 12 ay süreyle, her bir bursiyer için aylık 500 TL, hazırlık sınıfı öğrencisi için aylık 400 TL’dir.

Aylık İhtiyaç Bursu:

Akademik yıl başında ilan edilen sürelerde, ihtiyaç bursu başvurusunda bulunan öğrenciler, Burs Komitesi tarafından uygun görüldükleri takdirde bu burstan yararlanabilirler. Karşılıksız olan İhtiyaç Bursu en fazla 9 ay (Ekim-Haziran) süreyle aylık nakit ödemeyi kapsar. Maddi gereksinimin devam etmesi durumunda, öğrencinin her akademik yıl başında yeni başvuru yapması gerekir.

Mehmet Zorlu Vakfı Bursu:
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans programlarına yerleşen Tam Burslu (%100 öğrenim ücreti muafiyeti) öğrenciler arasından, başarılı ve ihtiyaç sahibi 5 öğrenciye Mehmet Zorlu Vakfı tarafından; başarı durumunun devam etmesine bağlı olarak normal öğrenim süresi boyunca 9 ay süreyle aylık 325 TL burs verilmektedir.