Buradasınız

Soru Su Olan

Sabancı Üniversitesi Türkiye’nin ilk bölümsüz üniversitesidir. Öğrenim sistemimizin altyapısını Temel Geliştirme Programı oluşturur. Lisans programının birinci yılında tüm öğrenciler, İnsan ve Toplum; Doğa ve Bilim; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi; Türk Dili ve Edebiyatı; Matematik ve İngilizce derslerinden oluşan zorunlu dersleri alır. Ayrıca her öğrencinin bir Toplumsal Duyarlılık Projesi içinde yer alması mezuniyet ön koşuludur. Sabancı Üniversitesi'ne giriş yapılmış fakültenin içerisinde birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler; lisans diploma programı bildirimi yapabilirler. Sabancı Üniversitesi'nde bölümler, akademik departmanlar yoktur. Farklı akademik alanlarda çalışan öğretim üyeleri, akademik çalışmalarını birbirleriyle etkileşim halinde ve disiplinlerarası bir yapıda sürdürürler.
Sabancı Üniversitesi'nde üç fakülte vardır: Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri. Bu üç fakültenin çatısı altında 13 tane lisans program bulunur:

Ayrıca, Fizik, Kimya, Matematik, Enerji, Girişimcilik, Finans , İş Analitiği, Sanat Kuramı ve Eleştirisi, Cinsiyet Çalışmaları, Psikoloji ve Felsefe alanlarında da yan dal onur programları bulunmaktadır.
ÖSYM kılavuzunda Endüstri Mühendisliği programı "Endüstri Mühendisliği Program Grubu" adı altında ayrıştırılmıştır. Böylece, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne "Mühendislik ve Doğa Bilimleri" ve "Endüstri Mühendisliği" olmak üzere iki farklı program grubu altında öğrenci alınmaktadır. Bu yapılanma ile endüstri mühendisliği alanındaki farklı branşlaşma alanları için sistemimizi geliştirmek, eğitim kalitemizi daha da artırmak hedeflenmiştir.

Aday öğrenciler tercihini yaparken Endüstri mühendisliği Program Grubu’ndan tercihi yapacak ve belirlenen grup kontenjanından yerleşmiş olacaktır. Bu farklılaşmaya rağmen, Sabancı Üniversitesi özgün öğrenim sistemi özellikleri devam edecektir. Bu program grubundan üniversitemize yerleşmiş öğrenciler diğer programları seçme özgürlüğüne eskiden olduğu gibi sahip olacak, bunun tersi de mümkün olmaya devam edecektir.

Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimi 4 yıldır. Diploma programını seçme serbestisini uygulamayan pek çok saygın üniversitede de ilk yıl öğrenciler ortak dersler alırlar. Sabancı Üniversitesi'ndeki sistemin özelliği, bu derslerin geniş kapsamlı olması ve doğa, bilim, toplumsal olaylar, Türkiye ve dünya hakkında derinlemesine bakış açısı oluşturmak için öğretim üyelerince özel olarak tasarlanmış olmalarıdır. Öğrenciler, ikinci yıldan itibaren, seçmek istedikleri diploma programının derslerini almaya başlarlar. Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için o programın temel derslerinin tümünü tamamlaması gerekir. Geniş seçmeli ders havuzu sayesinde öğrenciler sadece kendi programlarının değil, başka programların derslerinden de özgürce ders seçebilirler. Dolayısıyla sistemimiz, öğrencinin eksik öğrenmesine yol açmaz, aksine, istediği alanda derinlemesine uzmanlaşmasını, öğrenimini farklı disiplinlerden seçtiği derslerle zenginleştirmesini sağlar.
Sabancı Üniversitesi'ne giriş yapmış olduğunuz fakültenin içinde, hiçbir kısıtlama ya da ön koşul olmadan istediğiniz diploma programını seçebilirsiniz. Giriş yapmış olduğunuz fakülteden başka bir fakültedeki programı seçmek isterseniz, bunun için merkezi yerleştirme puanınızın, yurt içindeki bütün diğer üniversitelerin tercih ettiğiniz diploma programına eşdeğer bölümleri arasında en düşük taban puanından az olmaması yeterlidir.
Bilim ve teknolojinin gelişimine paralel olarak, dünyada meslekler, uzmanlık alanları hızla değişmektedir. Sabancı Üniversitesi'ndeki programların her biri, yirmi birinci yüzyılın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. Programlarımızı yeni gelişmeler ışığında sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Tüm diploma programlarımız, Türkiye’de ve dünyada geçerliliği olan programlardır. Mezunlarımızın yurt dışında ve Türkiye’de saygın üniversitelerden yüksek lisans ve doktora alanlarında, çoğu burslu olarak kabul alması, iyi şirketlerde iş bulmaları ve kariyerleri boyunca başarıyla ilerlemeleri de bunun önemli bir göstergesidir.
2014-15 öğrenim yılından itibaren geçerli olmak üzere, öğrencilere çift diploma alma imkanı tanınmıştır. Aşağıda belirtilen 10 diploma programındaki öğrencilerimize; gerekli koşulları sağlamaları halinde, kendi programlarının yanı sıra, yine bu programlar arasından herhangi biri, çift diploma programı olarak sunulmaktadır. Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim sistemindeki mevcut esnekliklerin yanı sıra sunulan bu yeni imkan ile 45 farklı kombinasyonda çift diploma alabilmek mümkün olabilecektir. Çift diploma alma imkanı tanınan programlar şöyledir:
  • Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik
  • Ekonomi
  • Kültürel Çalışmalar
  • Uluslararası Çalışmalar
  • Siyaset Bilimi
  • Yönetim Bilimleri
Sabancı Üniversitesi'ne yerleşen tüm öğrenciler, ELAE (English Language Assessment Exam) adı verilen kapsamlı bir İngilizce dil ölçme testinden geçerler. İngilizcesi akademik çalışmaları sürdürmek için yeterli olmayan öğrenciler, bir yıl süren ve başka üniversitelerde “hazırlık” olarak tanımlanan, üniversitemizde “Temel Geliştirme Yılı” olarak adlandırılan dönemin ardından öğrenimlerine devam ederler. Bir yıllık hazırlık dönemi boyunca, öğrenciler İngilizce’yi akademik düzeyde takip etmelerini sağlayacak türden, özel olarak tasarlanmış bir dil öğrenimi görürler. Bunun yanısıra, üniversitemizin Diller Okulu, tüm öğrencilerimiz için Arapça'dan Çince'ye, Rusça'dan Latince'ye, Japonca'ya pek çok seçmeli dil dersi imkanı sunar.
Üniversitemizin İngilizce dil ölçme sınavı dışında, kabul ettiği diğer sınavlar ve geçerlilik sürelerine buradan ulaşabilirsiniz.
Sabancı Üniversitesi Erasmus öğrenci değişim programına dahildir. Üniversitemizin yurt dışında 160’tan fazla üniversiteyle değişim programı konusunda işbirliği vardır. Türkiye’de yurt dışına en çok öğrenci gönderen üniversite Sabancı Üniversitesidir. Öğrenciler, gittikleri üniversitede ayrıca eğitim ücreti ödemezler. Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin listesi iro.sabanciuniv.edu/en/partners adresinden incelenebilir.
Üniversitemizde lisans öğrencilerinin bir araştırma projesi içinde çalışması, birinci sınıftan itibaren teşvik edilir. Öğretim üyeleri ve laboratuvarların kapıları araştırma yapmak isteyen öğrencilere her zaman açıktır.
SUNUM, (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi), Türkiye’nin ilk disiplinlerarası nanoteknoloji araştırma merkezidir. SUNUM, Sabancı Üniversitesi kampüsünde yer alır. SUNUM’da, öğretim üyeleri ve öğrenciler, nanoteknolojinin fizik, kimya, elektronik, mekatronik, malzeme ve biyoloji gibi çeşitli uygulama alanlarında araştırma ve projeler üretirler. Lise öğrencileri SUNUM’da araştırma projelerine katılabilir, burada staj yapabilir ya da öğretmenlerinin gözetiminde kendi araştırma projelerini yürütebilirler. Okul gezileri paralelinde, yıl içinde SUNUM’u gezerek merkez hakkında detaylı bilgi edinmek de mümkündür.
Üniversitemizde, öğrencilerimize kariyer alanında destek ve danışmanlık hizmeti veren özel bir birim vardır. Kariyer Geliştirme Ofisi, öğrencilerin teknik ve bireysel yetkinliklerini geliştirmek, öğrencilerin sektörleri ve iş olanaklarını tanımasını sağlamak için eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları düzenler. Öğrencileri mezunlarla bir araya getirir. Akademik kariyer düşünen öğrenciler için yurt dışından saygın üniversiteleri davet ederek tanıtım günleri düzenler.