Buradasınız

Öğrenim Sistemi

Öğrenim Sistemi

Sabancı Üniversitesi'ni farklı kılan özelliklerin başında özgün öğrenim sistemi gelmektedir. Üniversitemiz, "Türkiye’nin ilk bölümsüz üniversitesidir. "Alışılmış "bölüm" sisteminin disiplinlerarası etkileşimi engelleyebildiği, öğrenimde erken ve kısıtlı uzmanlaşmaya neden olduğu gerekçesiyle üniversitemizde akademik bölüm bulunmamaktadır. Üniversitemizde akademik bölüm olmaması öğrencilerimiz için ne anlama geliyor? Bu sistem nasıl çalışıyor?

Sabancı Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri olmak üzere üç fakülte bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrenim görecek olan öğrenciler, üniversite giriş sınavı sonucuna göre tercihini yaparken "bölüm" değil, bu fakültelerden ve Endüstri Mühendisliği grubundan seçim yapabilirler. Endüstri Mühendisliği grubu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi programıdır. ÖSYM Tercih Kılavuzu'nda hem mühendislik hem de Endüstri Mühendisliği program grubunu tercih edebilirsiniz. 

Öğrenim dili İngilizce olan her üniversitede olduğu gibi, üniversitemize gelen öğrencilerimiz, öncelikle İngilizce yeterlik sınavına girmekte bu sınavda yeterli başarıyı gösteren (ya da TOEFL, CAE, CPE, FCE, KPDS veya ÜDS sınav başarısını ibraz eden) öğrenciler, iki yıllık Temel Geliştirme Programı’na devam etmektedir. Diğerleri ise, İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra Temel Geliştirme Programı’na devam etmeye hak kazanmaktadır.

Öğrenim sistemimizin altyapısını oluşturan TEMEL GELİŞTİRME PROGRAMI süresince öğrencilerimiz, farklı disiplinlerden dersler alarak tüm lisans programlarını detaylı biçimde tanıma fırsatı elde etmektedir.

Temel Geliştirme Programı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, tüm öğrencilerimiz, fen bilimleri, sosyal bilimler ve bu alanlarla ilgili diğer disiplinlerin bütünlük içinde ele alındığı "Üniversite Derslerini" almaktadırlar. Temel Geliştirme Programı'nın ikinci aşamasındaysa, öğrencilerimiz, öğrenim görmek istedikleri programın giriş derslerini almaktadırlar.

Öğrencilerimiz, fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın 13 program arasından kendi diploma alanını belirlemektedir. Sabancı Üniversitesine giriş yapılmış Fakültenin içerisinde, birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler; lisans diploma programı bildirimi yapabilirler. Giriş yapmış oldukları Fakülteden başka bir Fakültedeki programı seçmek isterlerse, merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki bütün diğer üniversitelerin tercih edilmek istenen diploma programına eşdeğer bölümleri arasında en düşük taban puanından az olmaması gerekir.

Öğrencilerimiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları, Endüstri Mühendisliği Program Grubu, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları, Yönetim Bilimleri Programları arasında geçiş özgürlüğüne sahiptirler.